به ما بپیوندید :

درخواست ادمینی ماین کرافت

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی ( الزامی )

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ID تلگرام (اختیاری)

آشنایی با WorldEdit

آشنایی با دستورات سرور

سابقه ادمینی

توضیحات