به ما بپیوندید :

درخواست ادمینی SAMP

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی ( الزامی )

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ID تلگرام (اختیاری)

آشنایی با دستورات

سابقه ادمینی

توضیحات